+420 777 924 440 info@auto68.cz

GDPR- OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR- Ochrana osobních údajů

 

Na této stránce naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů společností 68 AUTO-MOTO s.r.o. („Správce/ Zpracovatel“).

Vaše práva plynoucí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679:

  • přístup k Vašim osobním údajům
  • opravu nesprávných osobních údajů
  • výmaz Vašich osobních údajů
  • omezení na zpracování Vašich osobních údajů
  • uplatnit své právo na přenositelnost údajů
  • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Kromě toho máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz, pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování vašich osobních údajů.